Supplementary có thể được hiểu là pre –  Intermediate, cuốn sách nhắm tới các bạn chưa biết gì về ngữ pháp tiếng anh. Hệ thống cơ bản cùng cách giới thiệu cặn kẽ

Cuốn sách hướng tới những ngữ pháp phổ biến, thông dụng nhất nhất dành cho các học viên mới bắt đầu hành trình chinh phục TOEIC, đặc biệt được viết với phương pháp tự học rất hiệu quả.

Sinh động, trực quan, dễ học và dễ nhớ!!! Nổi tiếng với các giáo trình đi sâu vào thực tế, giúp cho người học không cảm thấy bùn ngủ hay chán nản, Cambridge English Phrasal Verb in Use đã nối bước tạo nên thành công cho seri "IN USE"

Sinh động, trực quan, dễ học và dễ nhớ!!! Nổi tiếng với các giáo trình đi sâu vào thực tế, giúp cho người học không cảm thấy bùn ngủ hay chán nản, Cambridge English Phrasal Verb in Use đã nối bước tạo nên thành công cho seri "IN USE"

Business Vocabulary in Use Intermediate Second edition is for students and professionals looking to expand their business vocabulary.

Business Vocabulary in Use Elementary provides basic, essential vocabulary in a business context for learners of Business English. Business Vocabulary in Use Elementary follows the same successful approach as the tried and tested In Use vocabulary and grammar books, with vocabulary presentation and explanation on the left-hand page and practice on the right-hand page. The book comprises a number of thematic sections including work, time, money, products, services; and Skills units including numbers, telephoning, emails and faxes, meetings and presentations.

Business Vocabulary in Use Advanced Second edition is for students and professionals looking to expand their business vocabulary.

Academic Vocabulary in Use là một tài liệu học Academic Vocabulary rất hay được xuất bản bởi nhà xuất bản nổi tiếng Cambridge. Cuốn sách gồm 50 units, mỗi unit có 2 trang. Trang bên trái là từ vựng tiếng anh tập trung vào mỗi chủ để. Bạn sẽ tìm thấy những ví dụ của từ vựng trong văn cảnh, những điều chú ý đặc biệt về nghĩa của từ và cách sử dụng từ. Trang bên phải sẽ kiểm tra xem mức độ hiểu từ của bạn bằng cách đưa ra những loạt bài tập thực hành về từ vừa học