Đây là bộ 20DVD hoc Guitar cơ bản tới nâng cao dễ hiểu của Gibson Với tổng dung lượng lên tới 8 GB

Khóa học này sẽ giúp bạn thay đổi phương pháp lập trình theo hướng đối tượng hay còn gọi là OOP ( Object-Oriented Programming).Để xây dựng một trang web hay ứng dụng và giúp bạn hiểu tại sao lại phải hướng đối tượng.Ở đây bạn cũng sẽ được biết cách khởi tạo đối tượng và làm việc với lớp,kế thừa và trừu tượng được mô tả chi tiết theo các chủ đề dưới đây :

Phần mềm Google SketchUp Pro không còn quá xa lạ với mọi người nữa.Vậy trong Giáo trình Video này sẽ giúp hiểu và lắm bát kỹ thuật để vẽ đồ họa 3D.Bạn sẽ được học cách sử dụng và tương tác với các mô hình có sẵn demo giúp bạn.Cách import từ các file 3D khác như AutoCAD và 3ds Max.

Git là tên gọi của một Hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System – DVCS) là một trong những hệ thống quản lý phiên bản phân tán phổ biến nhất hiện nay. DVCS nghĩa là hệ thống giúp mỗi máy tính có thể lưu trữ nhiều phiên bản khác nhau của một mã nguồn được nhân bản (clone) từ một kho chứa mã nguồn (repository), mỗi thay đổi vào mã nguồn trên máy tính sẽ có thể ủy thác (commit) rồi đưa lên máy chủ nơi đặt kho chứa chính. Và một máy tính khác (nếu họ có quyền truy cập) cũng có thể clone lại mã nguồn từ kho chứa hoặc clone lại một tập hợp các thay đổi mới nhất trên máy tính kia. Trong Git, thư mục làm việc trên máy tính gọi là Working Tree.

Giáo trình học ASP.NET mô hình MVC 5 cơ bản cho các bạn học lập trình web động.Ở đây bạn sẽ được tìm hiểu cấu trúc của mô hình MVC gồm View, model và data,bao gồm việc phát triển cơ sở dữ liệu và thực thể entity framework,cách bảo mật và giảm thiểu unit test,xử dụng javascript để giao tiếp với controllers và chuyển dữ liệu tới client.Việc triển khai nền tảng đám mây giống như Azune và AppHarbor.bạn cũng sẽ đc thực hành và kiểm tra trong quá trình học.

Các chủ đề bạn sẽ được học :

Tạo một tài liệu mới
Lưu tài liệu và các phiên bản của Word
Chỉnh sửa tài liệu PDF trong Word
Cut,copy và paste văn bản
Tìm và thay thế chữ
Undo và Redo
Canh và định dạng văn bản,format trang
Làm việc với Themes và styles trong tài liệu
Illustrating với pictures,shapres và clip art
Tạo và lưu macro và Quick parts
Kiểm tra spelling và grammar
Tracking changes và Inserting comments

Thông tin mô tả : Xin xem link demo và học thử ở bên trong !.

 

Thông tin mô tả : Xin xem link học thử để biết chi tiết về khóa học

Thời lượng : 7h 45 phút.

Trình độ : cơ bản

Thông tin mô tả :

Thời lượng khóa học : 3h 13 phút.
Trình độ : Beginer.