Trong bài hướng dẫn này giúp bạn làm thế nào để bắt đầu ( chạy) một ứng dụng Excel 2010 trong các bước đơn giản. Giả sử bạn đã cài đặt ứng dụng MO 2010 trong máy tính, theo các bước đơn giản sau:

Hãy cùng chúng tôi cùng tìm hiểu những phần quan trọng trên cửa sổ Excel 2010.

Backstage view được giới thiệu trong Excel 2010 thực hiện nhiệm vụ như là địa điểm trung tâm giúp bạn quản lý bảng tính của bạn. Backstage view giúp bạn tạo ra bảng tính mới, lưu giữ và mở bảng tính, in và chia sẻ…

Thật đơn giản để nhập văn bản vào trong sheet Excel. Hi vọng bạn nhận thức được rằng khi bạn bắt đầu một sheet, nó sẽ hiển thị một sheet mới được hiển thị như hình dưới.

Excel cung cấp một số cách để di chuyển trong sheet sử dụng chuột và bàn phím.

Khi bạn đã soạn thảo văn bản trên sheet Excel mới, bạn cần lưu giữ bài của bạn để tránh việc tài liệu bị mất. Bạn theo các bước đơn giản sau để lưu một sheet đã được chỉnh sửa:

Một sheet excel mới và trống luôn được mở ra khi bạn bắt đầu với Microsofr Excel. Nhưng giả sử rằng bạn muốn bắt đầu một Worksheet mới trong khi bạn đang làm việc với sheet khác. Hoặc là bạn đã đóng một sheet và muốn bắt đầu với sheet mới. Sau đây là các bước đơn giản để làm điều đó: