Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn khắc phục lỗi giới hạn bài học trong Rosetta stone .Khi bạn cài đặt Rosetta stone nhưng chỉ học được vài unit đầu còn các bài học khác lại không học được.

Mời các bạn xem video :